Verzending in BELGIE en NEDERLAND GRATIS vanaf 50! 14 dagen bedenktijd Gecertificeerde webshop - Cadeaubon via accessoires - MAYFAIR feest 50 jaar ervaring
Klantenservice: 051 40 16 05
0
Menu

Schoenen Mayfair hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:

Schoenen Mayfair
Kortrijkstraat 40
8700 Tielt
T 051 40 16 05
info@schoenenmayfair.be

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

Schoenen Mayfair
Kortrijkstraat 40
8700 Tielt
T 051 40 16 05
info@schoenenmayfair.be

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Schoenen Mayfair kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar http://www.schoenenmayfair.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk Schoenen Mayfair permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies".

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

 

 

Schoenen Mayfair prête de l'importance à votre intimité. La plupart des informations sur ce site sont disponibles sans avoir besoin des coordonnées personnelles; par contre, c'est possible que l'utilisateur sera demandé de l'information personnelle. Cette information sera uniquement utilisée dans le cadre de l'observation stricte de votre demande. L'utilisateur peut toujours, à titre gratuit et sur demande, s'opposer à l'emploi de ses coordonnées pour le marketing. Pour cela, il doit s'adresser à:

Schoenen Mayfair
Kortrijkstraat 40
8700 Tielt
T 051 40 16 05
info@schoenenmayfair.be

Vos coordonnées personnelles ne seront jamais passées aux tiers.

Selon la loi de l'usage des coordonnées personnelles du 8/12/1992, l'utilisateur a le droit légal de demander la communication et la correction éventuelle de ses coordonnées. Sauf pièce d'identité (copie carte d'identité), vous pouvez obtenir une notification écrite de vos coordonnées, ceci par une demande écrite, datée et dûment signée à:

Schoenen Mayfair
Kortrijkstraat 40
8700 Tielt
T 051 40 16 05
info@schoenenmayfair.be

Si nécessaire, vous pouvez aussi demander que les coordonnées incorrectes soient corrigées.

Schoenen Mayfair a la possibilité et le droit de rassembler des coordonnées anonymes ou adjointes d'une nature impersonnelle, comme par exemple le type de navigateur ou l'adresse IP, votre système d'exploitation ou le nom de domaine du site internet par lequel vous êtes arrivé à http://www.schoenenmayfair.be ou par lequel vous l'avez quité. Cela nous donne la possibilité d'optimaliser http://www.schoenenmayfair.be pour les utilisateurs.

L'utilisation des ‘cookies'.

Durant la visite d'un site internet, des cookies peuvent être mis sur le disque dur de votre ordinateur. Ils servent uniquement au réglage du site aux besoins de l'utilisateur. Les cookies ne sont pas utilisés pour contrôler le comportement de navigation de l'utilisateur sur d'autres sites internet. Votre navigateur vous permet d'empêcher l'usage des cookies, de recevoir un avertissement quand un cookie s'est installé ou d'enlever les cookies du disque dur. Veuillez consulter la fonction ‘aide et support' de votre navigateur.

 

 

Op 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze Europese verordening zorgt voor een betere bescherming van de privacy van alle Europese burgers. Met onze uitgebreide Privacyverklaring passen we deze regelgeving nauwgezet toe. 


Alle informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en beschermen, en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens, bundelt Schoenen Mayfair NV daarom in een Privacyverklaring. Onlangs hebben we onze Privacyverklaring verder uitgebreid

Omdat u in het verleden gebruik heeft gemaakt van onze diensten bent u momenteel een van de contacten in onze databank. Dit houdt in dat we u af en toe aanbiedingen en informatie over diensten van Schoenen Mayfair NV versturen waarvan we denken dat u ze interessant vindt. Zoals we ook in het verleden altijd hebben gedaan willen we volledig transparant zijn over de voorwaarden van ons legitieme gebruik van uw persoonlijke gegevens, en u de kans geven om ons gebruik van uw gegevens te controleren.

Het is belangrijk dat u weet dat we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen.
 

 

Privacy policy

Schoenen Mayfair NV is van mening dat het beschermen van informatie die ons toevertrouwd werd door klanten, bezoekers van onze website en anderen met wie we communiceren onderdeel van onze verantwoordelijkheid is. Dit geldt onder meer voor persoonlijke gegevens die u ons opgeeft zoals bv naam, adres of gegevens die we verkrijgen via een sollicitatie, aanmelding via de webshop/nieuwsbrief of , in onze Shop in Tielt. De gegevens worden opgeslagen binnen de firma Schoenen Mayfair NV in Tielt en worden niet aan derden verkocht. Schoenen Mayfair NV maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en bij het contactformulier.

Nieuwsbrief en klantgegevens bij aankoop

Indien u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief vragen wij u om uw e-mailadres, of als u een artikel uit de online-winkel of Shop te Tielt koopt vragen wij u om uw naam, postadres en e-mailadres. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd tegen mogelijk misbruik bewaard.

Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief geeft u tegelijkertijd toestemming om uw gegevens op te slaan. We gebruiken de opgeslagen informatie om u te informeren over Schoenen Mayfair NV. Het kan gaan om het sturen van informatie over nieuwe artikelen of het doen van andere aanbiedingen ten behoeve van de marketing. Indien u er geen prijs op stelt dat Schoenen Mayfair NV uw gegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden, kunt u contact opnemen met administratie@schoenenmayfair.be

Levering bestelling

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Wij geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bv de bezorgdienst. Wij eisen van onze externen dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.

Account

In uw account op onze webshop via www.schoenenmayfair.be slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en opgegeven informatie en interesses. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen zodat we deze makkelijk kunnen terugvinden bij eventuele vragen of opmerkingen.

Klantenservice

U kan altijd met ons bellen of mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren..

Persoonlijk winkelen

We hebben zoveel interessante artikelen in onze winkel dat we u graag op weg helpen. Bv door u te wijzen op artikelen die voor u interessant zijn. Dat gebeurt op basis van eerdere bezoeken op onze website en vroegere aankopen.

Social media

Als u social media gebruikt, Facebook of Instagram, dan kan u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Schoenen Mayfair NV krijgt geen toegang tot uw social-media account, maar artikelen die u liked, kan u wel met uw vrienden delen. Stelt u via social media een vraag aan ons, dan bewaren we dit bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Privacy op internet of cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijk) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens bewaren en gebruiken wij om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet bestelde artikelen van onze website te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mails verbeteren. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze website eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.

Contact – recht op inzage en correctie van persoonsgegevens

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen voor direct-marketingdoeleinden, kunt u contact opnemen op onderstaand adres, telefoonnummer of e-mailadres. Voorts zullen wij u op verzoek een overzicht verstrekken van alle informatie waarmee uw identiteit kan worden achterhaald die wij over u hebben verzameld en bewaard. U kan uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e-mailadres in ons bestand voor de bijhorende klantennaam.

Onze contactgegevens

Schoenen Mayfair NV
Kortrijkstraat 40

8700 TIELT

Telefoonnummer: +32 51 40 16 05

E-mailadres: administratie@schoenenmayfair.be.

 

© 2021 Schoenen Mayfair  -  BTW: BE 0419.960.114  -  Disclaimer  -  Privacy  -  Sitemap